צינור עץ אוסטרלי משמש לנגינה ולטקסים של המאורים.

צינור עץ עם ציורים מאוסרליה משמש את המאורים המקומים לטקסים.

תגובות

Copyright © 2020 האבנים של שמואל כל הזכויות שמורות
Theme design by the developers of Free eCards | Based on Laptop Geek | Translated by Go-SEO.