אין

פגיונות פלדה עם ריקועי כסף מוטבעים במתכת.

נכתב ע"י שמוליק ב דצמבר 23, 2010 בקטגוריה פגיונות פלדה משובחת עם ריקועי כסף .
פלדה דמשקאית עם הטבעת מונוגרם כסף בלהב ובנדן.

פלדה דמשקאית עם הטבעת מונוגרם כסף בלהב ובנדן.

פלדה דמשקאית הטבעות ריקועי כסף על הלהבים והנדן.
פלדה דמשקאית הטבעות ריקועי כסף על הלהבים והנדן.

 

פלדה דמשקאית עם הטבעת ריקועי כסף בלהב ובנדן.
פלדה דמשקאית עם הטבעת ריקועי כסף בלהב ובנדן.

 

פלדה דמשקאית עם הטבעת ריקועי כסף בלהב ובנדן.
פלדה דמשקאית עם הטבעת ריקועי כסף בלהב ובנדן.

 

פלדה דמשקאית עם הטבעת ריקועי כסף בלהב.
פלדה דמשקאית עם הטבעת ריקועי כסף בלהב.

 

פלדה דמשקאית עם הטבעת ריקועי כסף בלהב.
פלדה דמשקאית עם הטבעת ריקועי כסף בלהב.

 

פלדה דמשקאית עם הטבעת ריקועי כסף בלהב.
פלדה דמשקאית עם הטבעת ריקועי כסף בלהב.

 

 

פלדה דמשקאית עם הטבעת ריקועי כסף בלהב.

פלדה דמשקאית עם הטבעת ריקועי כסף בלהב.

 

Copyright © 2020 האבנים של שמואל כל הזכויות שמורות
Theme design by the developers of Free eCards | Based on Laptop Geek | Translated by Go-SEO.